Európa - prehľad učiva

  • VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

1. Poloha, rozloha, ohraničenie a členitosť

2. Povrch

3. Podnebie a počasie

4. Vodstvo

5. Šírkové pásma a výškové stupne

6. Obyvateľstvo a hospodárstvo

7. Oblasti a štáty

8. Európska únia

  • STREDNÁ EURÓPA

9. Slovensko

10. Česko

11. Poľsko

12. Maďarsko

13. Rakúsko

14. Švajčiarsko

15. Nemecko

  • ZÁPADNÁ EURÓPA

16. Veľká Británia a Írsko

17. Francúzsko

18. Belgicko, Holandsko a Luxembursko

  • SEVERNÁ EURÓPA

19. Dánsko, Nórsko a Island

20. Švédsko a Fínsko

  • JUŽNÁ EURÓPA

21. Španielsko a Portugalsko

22. Taliansko

  • JUHOVÝCHODNÁ EURÓPA

23. Grécko a Albánsko

24. Srbsko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina

25. Rumunsko a Bulharsko

  • VÝCHODNÁ EURÓPA

26. Ukrajina a Moldavsko

27. Bielorusko a pobaltské štáty

28. Rusko

29. ENVIRONMENTÁLNE SÚVISLOSTI

30. PRÍRODNÉ A KULTÚRNE ZAUJÍMAVOSTI EURÓPY