Pojmové mapy = poznámky

01.10.2011 22:34

Milí žiaci !

Poznámky k prebratým učivám vo forme pojmových máp nájdete uložené :

  • v časti FOTOGALÉRIA  - pojmové mapy vo formáte jpg (png) - čiže ako obrázok,
  • v časti EURÓPA PREHĽAD - všeobecná - preklikávaním jednotlivých tém (Poloha,... , Povrch, Podnebie,Vodstvo,...) vo formáte pdf